Тя самата в мен се раздвоява

Николай Кънчев

Нещо старо

Силвия Чолева

Сухото дърво

Фикри Шукриев

ПОЕТИТЕ