Миглена Николчина

Миглена Николчина е родена в с. Ружинци, Видинска област на 10 ноември 1955 г. Дъщеря на писателя Илия Николчин. Завършва 114. Английска езикова гимназия в София (1974) и английска филология в Софийския университет (1979). През 1984 защитава дисертация на тема „Митът за Прометей и поетиката на английския романтизъм“ и става кандидат на науките, а през 1993 придобива научната степен „доктор на науките“ в Университета на Западно Онтарио, Канада, с дисертация на тема „Смисъл и майцеубийство. Прочит на Вирджиния Улф през Юлия Кръстева“. В периода 1980–1984 е специалист към Философския факултет на Софийския университет. Асистент (от 1984), главен асистент (от 1989), доцент (от 1994), професор (от 2012) в Катедрата по теория и история на литературата към Факултета по славянски филологии на Софийския университет. От 2005 до 2014 ръководи същата катедра. През 1994–1998 е главен редактор на „Литературен вестник“. Създател и главен редактор на списанията „алтера“ (2005–2006) и „алтера академика“ (2007–2008). Член на журита на различни литературни конкурси. В периода 1998–2000 е директор на Програмата за социални изследвания на пола в Централноевропейския университет, Будапеща. Специализирала е в същия университет, в Института по хуманитарни науки във Виена и в Института за академични изследвания в Принстън, САЩ. От 2019 е член на Academia Europaea.

Миглена Николчина пише основно поезия, разкази и академични изследвания.

Книги:

Поезия

 • „Три след полунощ“, изд. Народна младеж, София, 1985
 • „Скръб по Далчев“, изд. Лице и Свободно поетическо общество, София, 1993
 • „Асимволия: десет стихотворения“, изд. Лице, София, 1995
 • „Кратки разкази за любовта и писането“, изд. Свободно поетическо общество, 1998
 • „Градът на амазонките“, изд. Жанет-45, Пловдив, 2008

Разкази

 • „Билет за Вега“, 1990; изд. Жанет 45, Пловдив, 2015

Теоретични изследвания

 • „Митът за Прометей и поетиката на английския романтизъм“, УИ „Св. Климент Охридски“, 1988
 • „Човекът–утопия“, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 1992
 • „Родена от главата. Фабули и сюжети в женската литература“, 2002
 • „Смисъл и майцеубийство. Прочит на Вирджиния Улф през Юлия Кръстева“, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 1997 (Преведена е на английски, руски, унгарски и македонски.)
 • „Изгубените еднорози на революцията. Българските интелектуалци през 1980-те и 1990-те години“, Фондация „Литературен вестник“, София, 2012 (Преведена е на английски език.)
 • „Деви, рицари, кралици. Любовта в литературата на Средновековието и Ренесанса“, ИК „Жанет 45“, Пловдив, 2014

Съставителство и редакция

 • „Времето на жените: англо-американски и френски феминизми“, УИ „Св. Климент Охридски“, 1997
 • „Теменуги. Другият роман на Яворов“, изд. Литературен вестник, София, 1998
 • „Места на любовта в текстовете на десет източноевропейки“ (съвместно с Надежда Радулова), изд. Алтера, 2007
 • „Moon Lake“, изд. Алтера, София, 2010
 • „Уенди Браун. Отвъд толерантността и оскърблението. Бъдещето на политическата теория“, изд. Жанет 45, Пловдив, 2010
 • „Европейски романтизъм“ (поредица в 9 тома), изд. Алтера, 2009

Преводи

 • Емили Дикинсън
 • Уолт Уитман
 • Огдън Неш