Видеопоезия

Нарисувай жълтото поле

Семо Русев

Каталог на живота

Федя Филкова

Безсилни сме да минем…

Мария Вихров

Духът държа над тебе лък…

Добромир Тонев

Патент

Радостина Григорова

Как успях да победя

Марин Бодаков

Хамлет

Здравко Кисьов

Есенна песничка

Екатерина Йосифова

Завет

Атанас Коев

Додето се сънувах многорък

Гриша Трифонов

Тя самата в мен се раздвоява

Николай Кънчев

Нещо старо

Силвия Чолева

Излизайки неотвратимо…

Илко Димитров

Сухото дърво

Фикри Шукриев

Тънката бяла линия

Мира Душкова

Спомен за пристанище

Георги Рупчев

Не мога да повярвам

Николай Искъров

Предчувствие

Димитрина Баева

Изкуството на следобеда

Георги Господинов

I. Петък II. Почивка

Николай Тончев

Катарзис

Амелия Личева

Имаше тяло на облак

Петър Чухов

Били ли сме

Иван Методиев

Звездна приказка

Мария Вихров

Нощта

Борис Роканов

Преди да се затворят времената

София Бранц

Възхвала на въздуха

Малина Томова

Музикант

Орлин Дянков

Мила моя, моля те…

Ани Илков

Случай с пророк

Биньо Иванов

Братя

Румен Леонидов

Космичен

Кирил Мерджански

Поезията не е…

Бойко Ламбовски

Нощ над Варвара

Миглена Николчина

Искаш ли, вика…

Елка Димитрова

Нещо трябваше

Кристин Димитрова

Ще го спася от себе си…

Калина Ковачева

Нагоре

Палми Ранчев

Солено стихотворение

Камелия Кондова

Сам на брега

Владимир Левчев

Седмият ден

Красимира Зафирова