Видеопоезия

Тя самата в мен се раздвоява

Николай Кънчев

Нещо старо

Силвия Чолева

Излизайки неотвратимо…

Илко Димитров

Сухото дърво

Фикри Шукриев

Тънката бяла линия

Мира Душкова

Не мога да повярвам

Николай Искъров

Предчувствие

Димитрина Баева

Изкуството на следобеда

Георги Господинов

I. Петък II. Почивка

Николай Тончев

Катарзис

Амелия Личева

Имаше тяло на облак

Петър Чухов

Били ли сме

Иван Методиев

Звездна приказка

Мария Вихров

Нощта

Борис Роканов

Преди да се затворят времената

София Бранц

Възхвала на въздуха

Малина Томова

Музикант

Орлин Дянков

Мила моя, моля те…

Ани Илков

Случай с пророк

Биньо Иванов

Братя

Румен Леонидов

Космичен

Кирил Мерджански

Поезията не е…

Бойко Ламбовски

Нощ над Варвара

Миглена Николчина

Искаш ли, вика…

Елка Димитрова

Нещо трябваше

Кристин Димитрова

Ще го спася от себе си…

Калина Ковачева

Нагоре

Палми Ранчев

Солено стихотворение

Камелия Кондова

Сам на брега

Владимир Левчев