Илко Димитров

Илко Димитров е български общественик и поет. Роден е на 23 декември 1955 г. в София. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а през 2003 г. – Националния университет по отбрана, Вашингтон. Има специализации по право и права на човека в САЩ, Франция и Холандия. Работи като юрист в София. Заместник-министър на отбраната (2003-2005), народен представител в XL народно събрание (2005-2009). Работи като юрист.

Награди:

 • Годишна награда на Сдружението на български писатели за 1999 г. – за поемата „Паркът“
 • Национална награда „Иван Николов“ за най-добра поетична книга на 2009 г. – за поемата „Продавачът на конци“

Книги:

Поезия

 • „Опит за определение“, изд. „Български писател“, София, 1989
 • „Обратен водопад“, изд. „Свободно поетическо общество“, София, 1995
 • „Вселена по здрач“, изд. „Свободно поетическо общество“, София, 1998
 • „Паркът“ (поема), изд. „Лодос“, София, 1999
 • „Трите кошници“, изд. „Лодос“, София, 2000
 • „Разчленяване“ (поема), изд. „Стигмати“, София, 2001
 • „Бяло“ (избрано), изд. „Стигмати“, София, 2008
 • „Продавачът на конци“ (поема), изд. „Стигмати“, София, 2009
 • „4етири“ (поезия), изд. „Стигмати“, София, 2011
 • „Това едно / Можеш ли го“, изд. „Критика и хуманизъм“, София, 2013
 • „Черно“ (избрано), Издателство за поезия ДА, София, 2018
 • „Приближение“, изд. „Критика и хуманизъм“, София, 2019
 • „Изчезване на времето“, изд. „Изток-Запад“, София, 2021
 • „Веднъж през август“, изд. „Аквариус“, София, 2023

Проза

 • „Приказки за Попо“ (книга за деца), изд. „Аргес“, София, 1992
 • „Някакво заглавие“, изд. „Перо“, София, 1994
 • „Двамата съдружници“ (есета), изд. „Стигмати“, София, 2007
 • „Бог в Ню Йорк“ (проза), изд. „Стигмати“, София, 2010

Антологии

 • „Eurydike Singt“ (двуезична антология, стихове на поети, родени между 1945 и 1969 г.; съставителство и превод на немски език Норберт Рандов), изд. Kirsten Gutke Verlag, Köln, 1999
 • „Последните (поети от 80-те)“ (антология с поезия на 12 български поети), изд. „Сиела“, София, 2010
 • „At the End of the World“ (двуезична антология с поезия на 18 български поети; съставител Цветанка Еленкова, превод на английски език Джонатан Дън), изд. Shearsman Books, Bristol, England, 2012