Семо Русев

Семо Илиев Русев (1952-2012) е български поет от град Русе.

Оставя стотици стихотворения в домашния си архив.

Умира на 18 септември 2012 г.

„Насъщното мастило за тази поезия Семо получаваше от своите работнически делници. Разчиташе на тях да го раняват до кръв…

Най-често Семо Русев предпочиташе своята референтна група, кръга на своите „мъртви другари“ – големите поети на миналото.

Семо Русев живееше денонощно. Свързвам името му с една мрачна фасада на жилищен блок и един светъл прозорец на третия етаж – в десния край, ако се движиш на изток. Не помня изключение, в който и час на нощта да съм го потърсил… Кафе – по всяко време. Любим цвят – жълт. Край него човек се чувстваше инертен.“

Из предговора на Валентин Панджаров в издадената посмъртно стихосбирка „Каквото имаше, ми даде времето, каквото нямаше, го взе от мен“

Книги:

Поезия

  • „Каквото имаше, ми даде времето, каквото нямаше, го взе от мен“ (предговор и подбор Валентин Панджаров), Самиздат / Парнас, София, 2013

 

Ежедневие

 

Полусъбудени, полупознати и случайни

на спирката от крак на крак

живеем тук до седем и петнайсет

съвсем в началото на този град.

 

Като змия ще допълзи и автобусът,

ще ни погълне с тракащи уста

и цялата тълпа ще се навъси,

че тъпчат ахилесовата ѝ пета.

 

Чак най-накрая на света ще ни изсипе

във върволица пъстра, смачкани на вид

и вятърът ще ръфа зимните ни дрипи

и всеки в своята посока ще върви.

 

Повярвал в нещо, друго ще пресмята,

ще бъде сам или със своята мечта,

изобщо ще го има на земята

до утре в седем и петнайсет сутринта.