Елка Димитрова

Доц. д-р Елка Димитрова е родена на 28 август 1971 г. в Плевен. Живее и работи в София. Занимава се с академично литературознание и литературна критика, пише поезия. Основен фокус на интересите ѝ е литературният модернизъм.

Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ (1994). Защитава дисертация на тема „Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на ХХ в. (Г. Милев, Н. Фурнаджиев, Н. Лилиев и А. Далчев)“ (2000) в Института за литература при БАН. От 2010 г. е доцент по нова българска литература. Работи в секция „Нова и съвременна българска литература“ в Института за литература при БАН. Участва в редица научноизследователски и образователни проекти на Института за литература и на други академични институции. Ръководител e на проектите: „Българският модернизъм и постмодернизъм“ (от 2010), „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“ (от 2012), „Българско и модерно“ (от 2014). Зам.-директор на Института за литература (от 2021).

Автор е на монографии, студии и статии, предговори към книги, критически рецензии, три стихосбирки.

Печелила е награди на Яворовите дни през 1992 и 1994 г., наградата “Дора Габе” през 1998 г., отличена е от Международната академия за изкуства през 2000 г.

Книги:

Поезия

  • „Великденски смях“, изд. „Temto&Nixy“, 1993
  • „Кръгът“, изд. „Мост“, 1998
  • „В здрача на мислите“, изд. „Стигмати“, 2008

Литературна история и теория

  • „Изгубената история“, изд. „Боян Пенев“, 2001
  • „Нови анализи на литературни творби. За обучението в 11. клас“, изд. „Дамян Яков“, 2002
  • „Нови анализи на литературни творби. За обучението в 12. клас“, изд. „Дамян Яков“, 2002
  • „Нови анализи на литературни творби. За кандидат-студенти“, част 1, изд. „Дамян Яков“, 2004
  • „Нови анализи на литературни творби. За кандидат-студенти“, част 2, изд. „Дамян Яков“, 2004